Priopćenje slijedom otvorenog pisma Saveza udruga Klubtura vezano uz prekid obustave poziva „Umjetnost i kultura online“

Poziv „Umjetnost i kultura online“ nastao je uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemiološkom situacijom vezanom uz COVID-19, u namjeri da se kompenzira nemogućnost fizičkog pristupa umjetničkim i kulturnim aktivnostima ranjivim društvenim skupinama, s naglaskom na osobe mlađe od 25 i starije od 54 godine.

S obzirom na aktualnu gospodarsku situaciju te s ciljem da se ubrza postupak dodjele i ugovaranja, Ministarstvo kulture objavilo je predmetni Poziv u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Radi se o redovnoj vrsti postupka dodjele koji je predviđen Smjernicama za Europski socijalni fond, a koji omogućava evaluaciju projektnih prijava odmah po zaprimanju istih čime se skraćuje sam postupak dodjele bespovratnih sredstava. 
 
U želji da se organizacijama civilnog društva koje djeluju u sektoru kulture omogući kontinuitet djelovanja u uvjetima kad je to iznimno otežano, Ministarstvo kulture usmjerilo je fokus ovog poziva na umjetničke organizacije i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti te su one jedini prihvatljivi prijavitelji dok javne ustanove u kulturi mogu biti samo partneri.  Dana 8. lipnja 2020. g., Ministarstvo kulture je temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva obustavilo poziv budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosegli 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva. 
 
S obzirom na veliki broj pristiglih prijava i izniman interes potencijalnih prijavitelja Ministarstvo kulture zatražilo je i zaprimilo od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Odobrenje za povećanje alokacije za otvoreni trajni Poziv „Umjetnost i kultura online“  čime su ukupna sredstva planirana za ovaj Poziv povećana na 35.000.000,00 HRK. Dodatna alokacija od 10.000.000,00 HRK osigurana je iz ušteda ostvarenih na prethodnim pozivima Ministarstva kulture te preraspodjelom sredstava u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ za koje je zaduženo Ministarstvo kulture. Ukidanjem obustave Poziva prije nego što je najavljeno, kao i povećanjem alokacije, htjelo se omogućiti što većem broju prijavitelja da sudjeluju u natječaju, a uspješnim prijaviteljima da što prije započnu s provedbom projekata.


Pisane vijesti