Prezentacijom jednog od najvrjednijih hrvatskih arheoloških lokaliteta obogaćuje se ponuda kulturnog turizma Solina i Splitsko-dalmatinske županije

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Foto: Županijska uprava za ceste Split

5. travnja 2022. - Uređenjem prilaza jednom od najvažnijih hrvatskih arheoloških lokaliteta otvoreni su radovi na izgradnji odmorišta uz Rižinice koje će se integrirati u ponudu kulturnog turizma grada Solina i Splitsko-dalmatinske županije čime će se pridonijeti dostupnosti i očuvanosti tog zaštićenog kulturnog dobra. Riječ je o lokalitetu koji svjedoči srednjovjekovnu hrvatsku državnost, a koji je već krajem 19. stoljeća istraživao jedan od otaca nacionalne arheologije don Frane Bulić, potaknut pronalaskom natpisa sa spomenom kneza Trpimira.
 
Svečanosti otvorenja radova koji su označili i početak budućih istraživanja i radova na obnovi ceste Solin-Klis prisustvovao je izaslanik ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek pročelnik Konzervatorskog odjela u Splitu Radoslav Bužančić, koji je u svom govoru podsjetio kako Ministarstvo kulture i medija više od deset godina financira istraživanja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, koji iz godine u godinu provodi složenu reviziju lokaliteta, te istaknuo gradnju odmorišta kao iznimno važnu infrastrukturu bez koje posjet i pogled na lokalitet ne bi bio moguć.

Izgradnjom odmorišta uz arheološki lokalitet Rižinice i uređenjem pristupa arheološkom nalazištu omogućit će se njegova prezentacija za čija je istraživanja, koja je provodio Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Ministarstvo kulture i medija izdvojilo 560.000,00 kuna, a Gradu Solinu osiguralo 99.981,00 kuna za izradu projekta prezentacije i idejnog rješenja priključka na prometnicu Solin-Klis. Odmorište će biti prilagođeno topografskim uvjetima lokacije te potrebama pristupa i prezentacije arheološkog lokaliteta Rižinice s pješačkim površinama i vidikovcem, a putem projekta Heritage REVIVED lokalitet će se urediti i ambijentalnom rasvjetom, urbanom i komunalnom opremom te multimedijom.
 
Radovi se odvijaju i putem projekta Heritage REVIVED, koji predviđa obnovu i prezentaciju kulturnih dobara s ciljem kulturnoturističke funkcije i održivog razvoja lokalne zajednice, odnosno INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čija je ukupna vrijednost 1.965.441,19 eura. Vodeći je partner Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, a projektni partneri Grad Ljubuški, Grad Solin, Županijska uprava za ceste Split i Općina Ulcinj.
 

Pisane vijesti