​Predstavljeno otkriće vremenske kapsule sa zvonika crkve Presvetog Trojstva u Karlovcu

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

13. ožujka 2021. – Sadržaj vremenske kapsule pronađene prilikom demontaže križa i jabuke zvonika crkve Presvetog Trojstva u Karlovcu predstavljen je danas javnosti u Franjevačkom samostanu u Karlovcu. Na predstavljanju sudjelovao je i ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine Davor Trupković.

Premda se očekivao samo jedan dokument kakvi su uobičajeno pisani prigodom završetka izgradnje, s podacima o graditelju, investitoru, crkvi i zvoniku, pronađeno je nekoliko dokumenata iz različitih razdoblja gradnje i dogradnje uloženih u isti svitak postavljen u postolju ispod križa zvonika.

Ta karlovačka „vremenska kapsula“ ponajprije je pohranjena u Hrvatski državni arhiv gdje su je stručnjaci, restauratori u strogo kontroliranim uvjetima otvorili, pod vodstvom pročelnice Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju Andreje Dragojević, a u suradnji Franjevačke provincije, Karlovačke županije, Grada Karlovca i  Ministarstva kulture i medija.

Utvrđeno je da je kapsula postavljena 1938. godine, čuvala  četiri isprave: najraniju iz 1858. godine, pisanu hrvatskim jezikom; drugu –  prijepis originala iz 1858. godine sastavljenog 1883. na njemačkom jeziku; treću iz 1883. godine te četvrtu iz 1938. godine, obje pisane hrvatskim jezikom. Osim isprava kapsula je sadržavala zapis majstora i bilješku iz 1938. godine, pisane na manjim papirima grafitnom olovkom.

Nakon otvaranja i preliminarnih ispitivanja utvrđeno je da su dokumenti pisani krasopisom, klasičnom i željezo-galnom tintom na papiru premazanom voštanom impregnacijom te da su obrubljeni dekorativnim okvirima u crnoj, plavoj, crvenoj i zlatnoj boji. Sve navedeno zahtjeva potvrdu kroz dodatna istraživanja i ispitivanja koja će se provesti u Hrvatskom državnom arhivu.        
 
U sadržajnom smislu isprave imenuju tadašnje predstavnike svjetovne i crkvene vlasti te daju kratke opise građevinskih zahvata, dok isprava na njemačkom jeziku navodi i tadašnje cijene prehrambenih namirnica. Podaci o radovima iz navedenih isprava mijenjaju i nadopunjuju do sada poznatu arhivsku dokumentaciju o broju i vrsti zahvata na sanaciji zvonika te su iznimno važni u određivanju konzervatorskih uvjeta obnove nakon potresa.

Podsjećajući na važnost otkrivanja povijesnih dokumenata i koji su važni ne samo za povijest crkve, nego i grada, uz gvardijana Franjevačkog samostana u Karlovcu fra Krunoslav Albert na ovom predstavljanju govorili su povjerenik za kulturna dobra i voditelj Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije dr. Vlado Mikšić, gradonačelnik Damir Mandić, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čutura i ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Davor Trupković koji je i nadgledao otkrivanje svitaka u laboratoriju Državnog arhiva s restauratorima. 
 
 

Pisane vijesti