Poziv na prijavu za Nagradu za krajolik Vijeća Europe (2022. – 2023.)

Ministarstvo kulture i medija poziva lokalne i regionalne vlasti te nevladine organizacije da dostave prijedloge kandidatura za 8. Nagradu za krajolik Vijeća Europe (2022.-2023.), sukladno članstvu Republike Hrvatske u Vijeću Europe i aktivnostima Vijeća Europe u području ljudskih prava, demokracije i održivog razvitka, u promicanju teritorijalnih dimenzija ljudskih prava i demokracije, dajući značaj mjerama koje se poduzimaju kako bi krajolik osigurao uvjete za život ljudi, uzimajući u obzir vrijednost krajolika, s prirodnim i ljudskim komponentama, kao važan dio kvalitete života za ljude posvuda: u degradiranim područjima kao i u područjima visoke kvalitete koja su prepoznata kao područja iznimne ljepote.

Nagrada se dodjeljuje na temelju Rezolucije CM/Res(2008)3 Odbora ministara o pravilima za dodjelu nagrade te ima za cilj podići svijest civilnog društva o vrijednosti krajolika, njegovoj ulozi i promjenama koje doživljava. Kriteriji su održivi teritorijalni razvitak, primjer vrijednosti, sudjelovanje javnih službi i podizanje svijesti.
 
U skladu s Rezolucijom CM/Res(2017)18 Odbora ministara o Savezu za nagradu Landscape Award Vijeća Europe, „uzorna dostignuća koja prezentiraju zemlje stranke Europske konvencije o krajoliku u okviru sesija nagrade Landscape Award Vijeća Europe i koja je priznao Odbor ministara Vijeća Europe predstavljaju dio ‘Saveza za nagradu Landscape Award’ Vijeća Europe“.

 
Prijedloge za kandidaturu potrebno je dostaviti Ministarstvu kulture i medija na posebnom obrascu do 15. siječnja 2023. kako bi se prijedlozi razmotrili te sukladno proceduri kandidatura uputila putem Stalnog predstavništva Republike Hrvatske Tajništvu Vijeća Europe.
 
 Prijavni obrazac potrebno je dostaviti Ministarstvu kulture i medija zajedno s prilozima na e-mail adresu pisarnica@min-kulture.hr s naznakom „Kandidatura za 8. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2022. - 2023.“ do 15. siječnja 2023. godine.
 
Prijedlog za kandidaturu potrebno je dostaviti i poštom, na ispisanom obrascu, zajedno s prilozima, na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom „Kandidatura za 8. Nagradu za krajolik Vijeća Europe 2022. - 2023.“.
 
  https://www.coe.int/en/web/landscape/home


Pisane vijesti