Poziv na predstavljanje projekta Nova generacija konzervatorskih podloga: Unaprjeđenje sustava upravljanja zaštićenim kulturnopovijesnim cjelinama

Ministarstvo kulture i medija poziva predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave i predstavnike šire stručne javnosti na predstavljanje metodologije izrade konzervatorskih podloga nove generacije s ciljem što većeg odaziva stručnjaka na natječaj za izrađivače podloga koji će Ministarstvo objaviti do drugog kvartala 2023. godine.Predmet nabave bit će izrada konzervatorskih podloga za minimalno 60 kulturnopovijesnih cjelina gradskih obilježja, što uključuje najvrjednije jezgre povijesnih gradova u Republici Hrvatskoj. Stručnjacima iz područja graditeljske baštine otvara se prilika sudjelovanja u reformi postojećeg sustava i doprinos stvaranju novog okvira za upravljanje zaštićenim kulturnopovijesnim cjelinama.
 
U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) Ministarstvo kulture i medija provodi investiciju „Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga“ (C2.2. R3-I1), koja obuhvaća izradu konzervatorskih podloga za najmanje 60 kulturnopovijesnih cjelina gradskih obilježja te uspostavu informacijskog sustava za e-Konzervatorske podloge povezane s postojećim e-uslugama (e-Građani, ISPU Informacijski sustav prostornog uređenja).

Stručni metodološki okvir za izradu konzervatorskih podloga razrađen je dokumentom Standardi i kriteriji za izradu konzervatorskih podloga (Ministarstvo kulture i medija, ožujak 2022.). Metodološki pristup testiran je kroz izradu konzervatorskih podloga za nekoliko zaštićenih prostornih cjelina različitih obilježja te se prvi put cjelovito predstavlja na primjeru konzervatorske podloge grada Šibenika koji ujedinjuje problematiku zaštićenih cjelina iznimnih vrijednosti, složenosti i slojevitosti urbane strukture.
 
Predstavljanje će se održati u petak 20. siječnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati u dvorani Judita u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Online prijenos bit će dostupan putem poveznice: https://us02web.zoom.us/j/86420453032.

P R O G R A M:
 
9.30 - 10.00              Dolazak i prijava sudionika
 
10.00 - 10.15            Uvodno obraćanje ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek
 
10.15 - 12.00            (I) Nacionalni zakonodavni okvir; smjernice i preporuke međunarodnih dokumenata
                                  (II) Reforma C2.2. R3-I1 NPOOa i Standardi i kriteriji za izradu konzervatorskih podloga za kulturnopovijesne cjeline gradskih obilježja
                                  (III) Primjena Standarda i kriterija na pilot-projektu konzervatorske podloge za kulturnopovijesnu cjelinu grada Šibenika
                                  (IV) Razvoj i primjena novih digitalnih alata i dugoročnih modela upravljanja prostornim podatcima unutar kulturnopovijesnih cjelina
                                  (V) Najava postupka javne nabave za potencijalne izrađivače konzervatorskih podloga
                                  (VI) Otvorena rasprava
 
U dvoranu Judita ulazi se s istočne strane zgrade NSK-a (nekadašnji ulaz u Gruntovnicu).
 
 
Zbog popunjenog kapaciteta dvorane Judita upućujemo Vas na online praćenje programa putem poveznice: https://us02web.zoom.us/j/86420453032.
 
 

Najave