Pokrenuto javno savjetovanje o djelovanju EU protiv zlouporabe sudskih postupaka (SLAPP) protiv novinara i boraca za ljudska prava

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o djelovanju Europske unije protiv zlouporabe sudskih postupaka usmjerenih prema novinarima i borcima za ljudska prava.

Cilj inicijative je zaštita spomenutih dionika u strateškim tužbama protiv javnog sudjelovanja (SLAPP), osiguravanje funkcioniranja pluralističke javne rasprave te sprječavanje cenzure i informiranja javnosti o pitanjima od javnog interesa.

Istraživanja koje je provela Europska komisija pokazuju da je pokretanje SLAPP tužbi u Europskoj uniji u porastu. Podsjećamo da je upravo stoga Ministarstvo kulture i medija aktivno uključeno u tu problematiku te je u lipnju osnovalo Stručnu radnu skupinu radi oblikovanja politike suzbijanja SLAPP tužbi u kojoj sudjeluju predstavnici medijskog sektora, strukovnih udruga, pravosudnih tijela, odvjetništva i akademske zajednice, a početkom listopada održalo i okrugli stol na tu temu. 

Javno savjetovanje otvoreno je do 1. studenog 2021. godine.

Više na poveznici: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-Djelovanje-EU-a-protiv-zlouporabe-sudskih-postupaka-SLAPP-protiv-novinara-i-boraca-za-ljudska-prava_hr.

 

Pisane vijesti