Otvoreno novo oporavilište za bjeloglave supove

U okviru Eko-centra Caput Insulae Beli u Belom na otoku Cresu već dugi niz godina djeluje Oporavilište za bjeloglave supove, a od 2003. godine kao službeni državni Centar za skrb o ovoj strogo zaštićenoj, kritično ugroženoj vrsti.

Dana 07. srpnja 2009. godine svečano je otvorena nova voliera koja po svojem sadržaju, veličini i mogućnostima pruža idealne uvjete za oporavak i cjelokupnu skrb o bjeloglavim supovima.


      
U Oporavilištu se je i prije uspješno skrbilo za bolesne, ranjene ili na žalost u zadnje vrijeme sve više i otrovane supove, a Ministarstvo kulture ga je prepoznalo po odgovornom i stručnom pristupu radu i ispunjavanju zahtjevnih obaveza.
 
Temeljem najnovijih znanstvenih spoznaja o potrebi da se supovi zadrže duže vrijeme na oporavku kako bi njihov povratak u prirodno stanište bio uspješniji i činjenice da je postojeći prostor Oporavilišta postao pretijesan za sve veći broj supova, nužno se javila potreba izgradnje nove, prostranije voliere. Ministarstvo kulture je, kao dio svojih zakonskih obaveza prema strogo zaštićenoj vrsti koju štite i međunarodne konvencije, sudjelovalo u sufinanciranju dijela troškova njene izgradnje.
 
Ovim novim prostorom sa velikom letnicom postignuti su optimalni uvjeti za još uspješniji oporavak supova, njihovu aklimatizaciju iz drugih područja, karantenu, a u planu je i ostvarivanje uvjeta za gniježđenje na umjetnoj litici. Iz staklenog tunela moguće je, ne smetajući supove, pratiti njihov oporavak i ponašanje prije puštanja u prirodu.Od samog osnutka „Eko-centra Caput Insulae Beli“, kojem je osnovni cilj integralna zaštita bjeloglavih supova, puno se radi i na zadovoljavanju edukativne komponente zaštite supova, što je potvrđeno i stručnim predavanjem o 20-godišnjem prstenovanju supova dr. sc. Gorana Sušića, predsjednika Eko-centra, u okviru same svečanosti otvaranja. U interpretacijskoj dvorani na suvremen način nastoji se objasniti, te na taj način približiti svakome, osnovne podatke o biologiji vrste, načinu stradavanja i opasnosti koje prijete izumiranju ove vrste. Također se ukazuje na potrebu uključivanja svakog pojedinca u spašavanje posljednje populacije supova na Kvarnerskim otocima, kroz postignute rezultate koje je ostvarilo Oporavilište u okviru Eko-centra od svog osnutka 1993.g.

Time je briga o aktivnoj zaštiti bjeloglavih supova u Hrvatskoj, koja se ostvaruje kroz Oporavilište, postigla zaokruženu cjelinu, te na taj način postigla zavidnu razinu u svjetskim razmjerima.  

Najave