Održana treća sjednica Stručnog povjerenstva za praćenje izrade i usvajanje konzervatorskih podloga

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

5. travnja 2024. - U okviru reformske investicije NPOO-a „Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga“ održana je treća trodnevna sjednica Stručnog povjerenstva za praćenje izrade i usvajanje konzervatorskih podloga u Ministarstvu kulture i medija. Povjerenstvo je radilo s nositeljima izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga u svrhu primopredaje prve aktivnosti projekta Analiza povijesnog urbanog krajolika i izrada područja zajedničkih obilježja.


Izrada novih, digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga provodi se unutar Informacijskog sustava kulturne baštine i modula Konzervatorske podloge, koji je proširen prvom digitalnom elektroničkom uslugom Uprave za zaštitu kulturne baštine u sustavu e-Građani, e-Konzervatorska lokacijska informacija i GSB servisima za integraciju s Informacijskim sustavom prostornog uređenja i ostalim informacijskim sustavima tijela državne uprave. Riječ je o investiciji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od 10.750.545 eura, namijenjenoj izradi konzervatorskih podloga za najsloženije kulturnopovijesne cjeline.
 
U svom uvodnom obraćanju ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec  istaknuo je kako je riječ o investiciji od reformskog značaja - kako za unaprjeđenje upravljanja našim zaštićenim kulturnopovijesnim cjelinama s obzirom na usvojenu stručnu metodologiju, tako i za unaprjeđenje rada državne konzervatorske službe u pogledu ujednačenog postupanja, dostupnosti podataka građanima i digitalizacije poslovanja.
 
Stručno povjerenstvo osnovano je s ciljem osiguravanja kvalitete i usklađenosti isporuka iz postupka nabave konzervatorskih podloga za najsloženije kulturnopovijesne cjeline u RH s propisanim Standardima i kriterijima izrade konzervatorskih podloga za kulturno-povijesne cjeline urbanih obilježja. Njegova je zadaća ocjenjivati izvršenja usluge, davati stručne savjete i preporuke te provoditi reviziju i odobravanje konzervatorskih podloga prije njihovog konačnog usvajanja. Stoga je na  trećoj sjednici stručnog povjerenstva započela evaluacija dostavljene dokumentacije za 27 konzervatorskih podloga.
 
Uz transparentnost i pristupačnost podataka o zaštićenim graditeljskim i ostalim povijesnim strukturama, osnovni je cilj ovog projekta u okviru NPOO-a poboljšana suradnja tijela javne uprave te učinkovitost upravnih postupaka vezanih uz gradnju i obnovu u obuhvatu kulturnopovijesnih cjelina i njihovih kontaktnih zona koji se temelje na mjerama zaštite iz digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga. Stoga uz redovite članove, predstavnike Ministarstva kulture i medija i pojedinih nadležnih konzervatorskih odjela, u radu povjerenstva sudjeluju i predstavnici Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zavoda za prostorno uređenje županija, upravnih odjela velikih gradova nadležnih za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja. 
 

 
 


Pisane vijesti