Održan seminar za vještake Ministarstva kulture

Seminar za vještake Ministarstva kulture, ovlaštene za utvrđivanje i procjenu štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti, održan je 17.12.2009. godine.

Seminar je održan na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a istom su nazočili: Zoran Šikić, državni tajnik Ministarstva kulture; izv. prof. dr. sc.  Josip Margaletić, prodekan Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Ivan Martinić, predsjednik Odbora za stručno usavršavanje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije; Ivana Jelenić, načelnica Odjela za biološku raznolikost Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture; mr. sc. Željko Vuković, načelnik Odjela za inspekcijske poslove zaštite prirode Uprave za inspekcijske poslove zaštite prirode Ministarstva kulture i stalni sudski vještak za zaštitu prirode i ribarstvo; Vladimir Lindić, viši inspektor zaštite prirode; Lucija Urli iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture; mr. sc Jasna Jeremić i Nikica Skroza iz Državnog zavoda za zaštitu prirode; Ivan Knez, gradonačelnik Biograda na moru i stalni vještak Ministarstva kulture; prof. dr. sc. Đuro Huber i doc. dr. sc. Josip Kusak sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Marijan Grubešić i doc. dr. sc. Krešimir Krapinec sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Vesna Tutiš, upraviteljica Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; dr. sc. Davor Ćiković sa Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri u Republici Hrvatskoj; studenti pete godine šumarstva i vještaci Ministarstva kulture.
  
 
   
Na početku seminara, nazočnima se obratio državni tajnik Šikić u ime Ministarstva kulture, kao organizatora seminara, te između ostaloga istaknuo, da Ministarstvo ima sklopljene ugovore sa 20 stalnih vještaka (7 diplomiranih inženjera šumarstva i 1 inženjer šumarstva, 5 diplomiranih inženjera agronomije (2 magistra agronomskih znanosti), 1 inženjer agronomije, 5 doktora veterinarske medicine i 1 viši lovni tehničar), koji su imenovani od 1995. godine do danas.
Nakon državnog tajnika nazočnima se obratio prodekan Margaletić u ime Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom i profesor Martinić u ime Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, odnosno tajnice komore, Silvije Zec.

 
   
Poslije toga je izvršena primopredaja službenih iskaznica stalnih vještaka Ministarstva kulture, nakon čega su održana tematska predavanja.
 
Mr. sc. Željko Vuković održao je predavanje o ovlastima stalnih sudskih vještaka, a Marko Trošić je održao prezentaciju o pravnim propisima - Zakonu o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 70/05 i 139/08), Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim («Narodne novine» broj 99/09) i završnom tekstu Pravilnika o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti.
    

      
Prof. dr. sc. Đuro Huber održao je prezentaciju o sistematici i ekologiji zvijeri, mr. sc. Jasna Jeremić o zaštiti i upravljanju velikim zvijerima u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Marijan Grubešić o očuvanju staništa kao temeljnom preduvjetu opstanka i zaštite ugroženih vrsta, doc. dr. sc. Krešimir Krapinec o čimbenicima nestanka šumskih koka u Hrvatskoj, dr. sc. Vesna Tutiš o utvrđivanju i procjeni štete od strogo zaštićenih ptica, dok je dr. sc. Davor Ćiković održao prezentaciju o štetama od djetlovki (djetlića i žuna).
 
Seminar je vodio Marko Trošić, dipl. ing. šumarstva iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture.


Najave