Odobreni programi i radionice za Ruksak (pun) kulture za 2022. godinu

11. ožujka 2022. - Na Poziv za predlaganje programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u Republici Hrvatskoj, za 2022. godinu prispjelo je 230 prijava od kojih je odobren 71 program.

Sufinancirat će se 12 programa kazališne djelatnosti, 7 filmske, 7 plesne, 5 knjižne i 13 glazbene, 11 vizualnih umjetnosti, 9 programa muzejske i kulturne baštine, 3 programa interdisciplinarnih djelatnosti te 4 programa umjetničkih akademija.
 
Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa Ruksak (pun) kulture za 2022. godinu u sastavu: Nina Križan, Tamara Jurkić Sviben, Petra Zlonoga, Valentina Radoš i Isabella Mauro.
 
Odabrani programi omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihovog kreativnog obrazovanja, senzibiliziraju djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Odabrani su programi i/ili radionica sadržajem usklađeni s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN 124/2014) navedenim u javnom pozivu, a troškovi su u skladu s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju. Svi programi i/ili radionice udovoljavaju uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola i imaju mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj će biti predstavljeni.
 
Odabrani programi i/ili radionice provodit će se tijekom 2022. godine prema rasporedu koji će dogovoriti izvoditelji programa i/ili radionica, a bit će usklađen s mogućnostima i potrebama vrtića i škola u kojima će se Program primjenjivati. Vrtiće i škole bira Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Svim izvoditeljima Ministarstvo kulture i medija dostavit će popis škola i vrtića u kojim će održati program i/ili radionice u sklopu Ruksaka (punog) kulture.
 
>>> Odobreni programi
>>> Odbijeni programi
 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica