Objavljeni pozivi za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe te za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

Slika /slike/fotogalerija/2021godina/covid naslovna poz4.jpg

 

29. lipnja 2021. - Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini te Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini.

Javnim pozivom za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe nastavljamo s ad-hoc mjerama za pomoć, posebno samostalnim umjetnicima i neovisnim profesionalcima. Dajemo još jedan impuls kulturnim aktivnostima te potičemo daljnji razvoj svih kulturnih djelatnosti (vizualne, audiovizualne, izvedbene, književne i prevoditeljske) u okolnostima snažnijeg pokretanja umjetničkog djelovanja u skladu s izmijenjenim epidemiološkim okolnostima.

Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti kojima je zbog posebnih okolnosti pandemije bilo onemogućeno ili otežano planiranje i obavljanje umjetničke djelatnosti. Potpore se dodjeljuju za razvoj novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s epidemiološkim okolnostima (koji nisu financirani putem drugih poziva Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra) te financiranje digitalne prilagodbe i nadogradnje postojećih kulturno-umjetničkih sadržaja (poput interakcije, edukacije i sl.) upotrebom novih tehnologija i digitalnih alata (podacasti, video servisi…).

Javnim pozivom za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i dalje se potiče prilagodba poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u okolnostima pandemije olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike. Bespovratna sredstava dodjeljuju se za područje izvedbene umjetnosti, književno-nakladnička i knjižarska djelatnost, vizualne umjetnosti i audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima).

Javni poziv je usmjeren na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima se ublažava negativni utjecaj pandemije na kulturne i kreativne industrije s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u  uvjetima oporavka. Nakon ublažavanja pandemije i prilagodbe novim uvjetima rada i poslovanja u kulturnim i kreativnim industrijama, potrebno je omogućiti uvjete za što skoriji puni financijski oporavak uključujući i nove poslovne prakse koje su se razvile tijekom pandemije.
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica