Objava rezultata Javnog poziva za programe monografija iz područja kulture i umjetnosti za 2024.27. prosinca 2023. - Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu u programskoj djelatnosti monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je ukupno 135 prijava, a za financiranje je odobreno 74 programa. Programi monografija iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini podržani su u ukupnom iznosu od 333.857,00 eura (2.515.445,57 kuna). U odnosu na 2023. godinu, iznos je povećan za gotovo 40 %, što uz sve specifičnosti i opseg područja monografija iz područja kulture i umjetnost, pokazuje porast kvalitete izdanja s posebnim naglaskom na izdanja koja prethodno nisu objavljena te djela od iznimne važnosti za hrvatsku kulturu i umjetnost.


Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.

 
Prikaz 1. Odobrena sredstva za programe monografija iz područja kulture i umjetnosti u 2024. i 2023. godini (EUR)Uz programe koji će se financirati u 2024. godini, nastavlja se i sufinanciranje odobrenih višegodišnjih programa iz 2023. godine te potpora završnoj fazi izdanja kojima su prethodno odobrena sredstva za pripremne radove. U 2024. godini podržani su programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju, izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti te ostala izdanja koja obrađuju relevantne teme različitih umjetničkih područja.

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti za 2024. godinu u sastavu: Katica Mikulčić Matković predsjednica te članovi Snježana Pintarić, Zlatko Vidačković, Hana Breko Kustura, Robert Raponja i Tomislav Habulin.Prikaz 2. Raspodjela sredstava za programe monografija iz područja kulture i umjetnosti po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: monografije@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 5.1.2024. do 12.1.2024.


 

Pisane vijesti