Objava rezultata za programe kulturno-umjetničkog amaterizma u 2024. godini

Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske


22. prosinca 2023. - S ciljem daljnjeg poticanja amaterskog glazbenog i folklornog stvaralaštva, Ministarstvo kulture i medija osiguralo je proračunska sredstva u iznosu od 882.310,00 eura (6.647.764,70 kuna) za sufinanciranje 367 programa, što je povećanje za otprilike 12,3 %.

 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam u sastavu Tvrtko Zebec, predsjednik i članovi Katarina Bušić, Krunoslav Šokac, Tomislav Habulin i Vanja Lisjak razmotrilo je i vrednovalo 709 pristiglih prijava na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu uzimajući u obzir obveze predlagatelja utvrđene Uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje programa kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog/folklornog) za 2024. godinu.

Programska sredstva posebno su usmjerena na razvoj kulturno-umjetničkih udruga koje čine temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti u slabije razvijenim sredinama, brdsko-planinskim područjima, otocima te područja od posebne državne skrbi.

U okviru potprogramske djelatnosti Festivali/manifestacije/smotre odobreno je 119 programa, pri čemu se prioritetno vodilo računa o kontinuitetu, profiliranosti, važnosti programa za matičnu i širu zajednicu te uključenosti priznatih stručnjaka kao savjetodavnih i kritičkih sudionika.

Nadalje su dodijeljena sredstva raspoređena na 191 program izrade, rekonstrukcije ili otkupa zavičajnih nošnji i/ili nabave tradicijskih i klasičnih glazbala, a naglasak je stavljen na obnovu fundusa u sredinama gdje je takva vrsta zavičajne baštine ugrožena, na korištenje usluga tradicijskih obrta i lokalnih majstora kao nositelja specifičnih znanja i vještina te njihovih stručnih referencija.

U potkategoriji koncertnih gostovanja u Republici Hrvatskoj te obilježavanja visokih obljetnica podržana su 23 prijedloga pri čemu se posebno vodilo računa o programskom sadržaju i repertoaru. Jednak je broj prijedloga odobren u potprogramskoj djelatnosti seminari i radionice u okviru kojih je Vijeće prioritet dalo podukama tradicijskih glazbenih i plesnih vještina i umijeća koje su organizatori predvidjeli i za polaznike izvan matične zajednice.

Financijskom podrškom 7 programa glazbenog i folklornog nakladništva te preostala 4 programa narudžbe novih djela, cilj je potaknuti izdavaštvo i stvaralaštvo za amaterske ansamble, a kriteriji vrednovanja bili su kvaliteta i jasno definirana potraživanja, priložena suglasnost registriranog diskografskog nakladnika, odnosno predračuni za usluge.
 


Prikaz 1. Raspodjela sredstava za programe kulturno-umjetničkog amaterizma po potprogramskim djelatnostima u 2024. godiniPrikaz 2. Usporedni pregled odobrenih programa kulturno-umjetničkog amaterizma u 2024. i 2023. godini
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: kua@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 31.12.2023. do 8.1.2024. 

Pisane vijesti