Objava rezultata za dramske, plesne i izvedbene umjetnosti te financiranja redovitog programa Hrvatskih narodnih kazališta te nacionalnih festivala

Foto: Korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske


28. prosinca 2023. - U 2024. godini, ukupnim iznosom od 3.079.351,00 eura (23.201.370,11 kuna) Ministarstvo kulture i medija podržat će 586 programa dramske, plesne i izvedbene umjetnosti, odabranih na temelju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu koji je bio otvoren od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine. 

Za područje profesionalne kazališne djelatnosti, suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa i programa kazališnog i plesnog amaterizma, u odnosu na prošlu godinu proračunska sredstava su povećana za 40%, kako bi se osigurao razvoj i napredak izvedbenih umjetnosti, potaknula i intenzivirala realizacija programa koji se ističu svojom kvalitetom u svim segmentima njihove provedbe.
 
S ciljem održivosti, izvedivosti, izvrsnosti te međusobnog umrežavanja programa dodijeljena su sredstava za programe koji se ističu svojom kvalitetom, a osobita pozornost dana je realizaciji premijernog programa javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališnih družina (umjetničkih organizacija) kao daljnji poticaj decentralizaciji, regionalnom kulturnom razvoju i izvaninstitucionalnoj sceni. Najveći dio sredstava dodijeljen je kategoriji festivala i manifestacija.
 Prikaz 1 - Usporedni prikaz odobrenih sredstava u 2024. i 2023. godini programa profesionalne kazališne djelatnosti, suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa i programa kazališnog i plesnog amaterizma
 

 
1.      Profesionalna kazališna djelatnost
 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
Za programe potpore profesionalnoj kazališnoj djelatnosti pristiglo je ukupno 357, a podržana su  283 programa u ukupnom iznosu od 2.112.796,00 eura.
 
U skladu s kriterijima kvalitete i kontinuiteta prijavljenih programa te njihovoj važnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini, programe profesionalne kazališne djelatnosti vrednovalo je Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti u sastavu: Miran Hajoš, predsjednik, Martina Petranović, Ivica Pucar, Robert Raponja i Joško Ševo članovi.
 
Podržani su programi festivala i manifestacija (osim nacionalnih festivala), programi gostovanja javnih i privatnih kazališta, lokalna organizacija kazališnih gostovanja, godišnji program javnih kazališta (premijere te izvedbe premijernih i repriznih naslova), godišnji program privatnih kazališta (premijere te izvedbe premijernih i repriznih naslova) te ostali programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade i dr.). Osobito su podržani programi suradnje, koprodukcije i umrežavanja, inovativni programi kao i programi za djecu i mlade te inkluzivni programi.
 
 

 
Prikaz 2 - Raspodjela sredstava za programe profesionalne kazališne djelatnosti po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini.
 
 
2.      Suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus
 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu iz područja suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa, od 256 prijavljenih, odobreno je 188 programa u ukupnom iznosu od 735.315,00 eura.
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović Milković, Martina Granić i Antonia Kuzmanić članovi,  vrednovalo je prijavljene programe u skladu s kriterijima kvalitete i kontinuiteta programa, značenja na nacionalnoj i na lokalnoj razini, inovativnosti te istraživačkog pristupa programa kao i programa namijenjenih djeci i mladima te inkluzivnih programa. Time se sustavno razvijaju i podržavaju dugoročni ciljevi: decentralizacija plesne scene, kontinuirana edukacija i daljnja profesionalizacija umjetnika. Posebno vrednujući međusobnu suradnju i umrežavanje te iznova ističući kriterij izvrsnosti prijavljenih programa, povjerenstvo je naglasilo potrebu većeg uključivanja jedinica lokalne samouprave u financiranje gostujućih plesnih programa, primjerice u vidu osiguravanja prostora za izvedbe.
 
Sredstva za programe suvremenog plesa i pokreta odobrena su u sljedećim potprogramskim djelatnostima: festivali i manifestacije, gostovanja i lokalna organizacija gostovanja, premijerni i reprizni programi, ostali programi (rezidencijalni, edukativni i drugi programi).
 
Podržani su programi suvremenog cirkusa s ciljem osnaživanja  i razvoja scene suvremenog cirkusa kao i većeg prepoznavanja i vidljivosti cirkuske umjetnosti: festivali/manifestacije, pripreme cirkuskih predstava i reprizne izvedbe, programi gostovanja, edukativni i rezidencijalni programi.

 

  
Prikaz 3 - Raspodjela sredstava za programe suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini.
 
 
3.      Kazališni i plesni amaterizam
 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu u kazališnom amaterizmu od prijavljenih 138, odobreno je 115 programa festivala i manifestacija, gostovanja te redovitih programa u ukupnom iznosu od 231.240,00 eura. 
 
Programe kazališnog amaterizma vrednovalo je Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti u sastavu Miran Hajoš, predsjednik, Martina Petranović, Ivica Pucar, Robert Raponja i Joško Ševo članovi, dok je programe plesnog amaterizma vrednovalo Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus u sastavu Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović Milković, Martina Granić i Antonia Kuzmanić članovi.

Navedeno vijeće i povjerenstvo, kao temeljne kriterije pri vrednovanju prijavljenih programa istaknuli su kvalitetu i kontinuitet predloženog sadržaja te važnost programa na lokalnoj razini, uz naglasak na važnost potpore jedinica lokalne samouprave. Sufinancirani su programi koji pridonose raznovrsnosti, međusobnom umrežavanju, edukativnom doprinosu te razvoju amaterskog stvaralaštva.

 


Prikaz 4 - Raspodjela sredstava za programe kazališnog amaterizma po potprogramskim djelatnostima u 2024. godini.


 

 
Prikaz 5 - Raspodjela sredstava za programe plesnog amaterizma po potprogramskoj djelatnosti u 2024. godini.

 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: dramska@min-kulture.hr

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 6.1.2024. - 15.1.2024.

 
4.      Financiranje redovitog programa Hrvatskih narodnih kazališta i K-HNK
 
Ministarstvo kulture i medija u 2024. godini osigurat će povećana sredstva i za redovite programe hrvatska nacionalna kazališta u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu, Rijeci i Splitu u ukupnom iznosu od 2.373.792,08 eura što je povećanje od 15,62% u odnosu na 2023. godinu. Zajedno s projektom K-HNK, za programe nacionalnih kazališnih kuća izdvojit će se ukupno 3.414.994,29 eura. Podsjećamo da je za izgradnju druge scene HNK Zagreb u 2024. godini Ministarstvo kulture i medija osiguralo 15.000.000 eura.
 
Pet hrvatskih nacionalnih kazališnih kuća ostvarilo je uspješnu suradnju tijekom 2023. godine u okviru projekta K-HNK - dugoročnom projektu razmjene i suradnje putem koprodukcija, čime se povećava mogućnost produkcije i distribucije njihovih programa. U okviru tog projekta koji se u 2023. godini prvi puta integralno provodio, realizirane su 3 zahtjevne koprodukcije te 47 gostovanja. Projekt K-HNK uspješan je primjer primjene novog Zakona o kazalištima, kao i promišljanja i provedbe strategije razvoja kulture usmjerene na suradnju i ravnomjeran razvoj, kao i razvoj publike.
 
Ministarstvo kulture i medija u 2023. godini podržalo je projekt K-HNK ukupnim iznosom od 555.554,74 eura, a za nastavak projekta K-HNK u 2024. godini Ministarstvo kulture i medija povećalo je sredstva, za 87,42% u iznosu od 1.041.202,21 eura što će konzorciju nacionalnih kazališnih kuća omogućiti zajedničko stvaranje novih produkcija i umrežavanja. Publika diljem Hrvatske, od Osijeka do Splita, preko Varaždina, Rijeka i Zagreba, u okviru ovog projekta dobit će tako priliku vidjeti baletne, dramske i operne uspješnice ostalih nacionalnih kazališnih kuća te nova zajednička ostvarenja.
 
  1. Financiranje redovitih programa Hrvatskih narodnih kazališta i programa K-HNK u eurima  
 HNK HNK 2023 HNK 2024 K-HNK 2023 K-HNK 2024
ZAGREB  1.190.348 1.036.205 177.546,07 138.844,50
RIJEKA 252.173,34 496.000,00 177.300,00 285.961,00
OSIJEK 252.173,34 325.740,00 69.765,48 194.533,60
SPLIT 252.173,34 395.847,08 80.000,00 334.694,11
VARAŽDIN 106.178,25 120.000,00 50.943,19 87.169,00
UKUPNO 2.053.046,27 2.373.792,08 555.554,74 1.041.202,21
 


5.      Financiranje nacionalnih festivala


 

Ministarstvo kulture i medija u 2024. godini osiguralo je 1.876.535,00 eura (14.138.752,96 kuna), odnosno povećalo iznose sufinanciranja za sve nacionalne festivale, uvažavajući njihove nove programske smjernice (Dubrovačke ljetne igre), obljetničko izdanje (Splitsko ljeto), iskorake u programskom i organizacijskom smislu te repozicioniranje festivala kroz čvršće povezivanje s lokanom zajednicom (Osorske glazbene večeri, Pula film festival, Međunarodna smotra folklora, Varaždinske barokne večeri).
 
Ministarstvo kulture i medija kontinuirano podržava festivale od nacionalnog i međunarodnog značaja koji su ostavili izniman trag u hrvatskoj kulturi. Riječ je u Dubrovačkim ljetnim igrama, Splitskom ljetu, Međunarodnom dječjem festivalu Šibenik, Osorskim glazbenim večerima, Pula film festivalu, Međunarodnoj smotri folklora i Varaždinskim baroknim večerima.
 
Nacionalni festivali desetljećima predstavljaju hrvatskoj i inozemnoj publici vrhunske umjetničke doživljaje, interpretirajući baštinske teme na suvremeni način, stavljajući hrvatsku umjetnost u međunarodni kontekst. Festivali se proteklih godina sve više programski povezuju, uvode nove umjetničke forme uz brojne popratne programe koji se obraćaju publici različitih generacija i kulturnih navika, uspostavljaju čvrste veze s lokalnom zajednicom te predstavljaju izniman turistički potencijal.

 

 

Pisane vijesti