Natječaj za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ za 2008. godinu

„Nagrada Ivo Horvat“ dodjeljuje se državljanima Republike Hrvatske za izvanredna postignuća u području zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Prijedlozi se zaprimaju do 30. travnja 2009. godine u 14 sati.


Na temelju točke 5. Odluke o „Nagradi Ivo Horvat“ (NN 96/06) Odbor za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ raspisuje

 Natječaj za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ za 2008. godinu
 
 
1.
„Nagrada Ivo Horvat“ dodjeljuje se državljanima Republike Hrvatske za izvanredna postignuća u području zaštite prirode u Republici Hrvatskoj u:
-          projektima i programima u zaštiti prirode;
-          razvoju sustava obrazovanja o zaštiti prirode u odgoju i obrazovanju;
-          dostignućima pojedinaca za razvoj i unaprijeđenje zaštite prirode na državnoj i međunarodnoj razini;
-          doprinosima stručnih institucija, strukovnih i drugih udruga razvoju i unaprijeđenju zaštite prirode.
2.
Nagrada se dodjeljuje kao
2.1. godišnja nagrada pojedincima, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti prirode koji su ostvarili tijekom protekle godine;
2.2. nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti prirode obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njegova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
Prijedloge za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, te druge pravne i fizičke osobe.
Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
1. kratku biografija kandidata;
2. tijek, opis i dokumentaciju ostvarenja zbog kojeg se kandidat predlaže;
3. obrazloženje uz posebne napomene ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.
Prijedlozi se zaprimaju do 30. travnja 2009. godine u 14 sati na adresu:
Ministarstvo kulture, Odbor „Nagrade Ivo Horvat“,
10000 Zagreb, Runjaninova 2.
Natječaj je objavljen i na internetskoj stranici: https://www.min-kulture.hr
ODBOR „NAGRADE IVO HORVAT“
KLASA:          061-06/09-05/0001
URBROJ:       532-08-03-01/2-09-02
Zagreb,          31. ožujka 2009.
 
 

Najave