Ministri kulture i audiovizualnih djelatnosti Europske unije razgovarali o različitim modelima financiranja kulturne baštine

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
© Europska unija

18. svibnja 2021. – Ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek sudjelovala je na Vijeću ministara kulture i audiovizualnih djelatnosti Europske unije u Bruxellesu na temu različitih modela financiranja i mehanizama očuvanja i zaštite europske kulturne baštine, posebice u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 koja je znatno pogodila sektor kulturne baštine. Vijećem EU predsjedala je portugalska ministrica Graça Fonseca.

Ministri su razgovarali o potrebi korištenja i privlačenja izvora financiranja komplementarnih državnim proračunima zemalja članica Europske unije kako bi se kulturna baština štitila, očuvala i obnovila. S obzirom na istaknutu važnost kulturne baštine u recentnim europskim dokumentima, a posebno tijekom Europske godine kulturne baštine 2018., ministri su naglasili kako je ključno kontinuirano raditi na njezinoj promociji, razmjeni iskustava i međusektorskoj suradnji.

Vjerujemo da je dugoročna vizija za jačanje, očuvanje i zaštitu kulturne baštine jednako bitna kao i mapiranje i iznalaženje najprikladnijeg zajedničkog modela. Tako bi se kulturna baština osnažila na svim razinama te pridonijelo njezinom boljem pozicioniranju u odnosu na druge politike, rekla je ministrica Obuljen Koržinek te posebno upozorila na rizike koji prijete kulturnoj baštini, među koje se ubrajaju i potresi koji su pogodili zagrebačko područje i Sisačko-moslavačku županiju 2020. godine. Na današnji Međunarodni dan muzeja podsjetila je na važnost muzeja u očuvanju kulturne baštine pojasnivši da je mnogo hrvatskih muzeja stradalo u potresu i da je brojna građa morala biti evakuirana iz muzeja i crkvenih zbirki.  

Nalaženje zajedničkog modela financiranja pridonijelo bi razvoju zajedničkih mehanizama upravljanja rizicima te primjeni principa participativnog upravljanja i održivosti, što je izraženo i u Zaključcima Vijeća o upravljanju rizicima u području kulturne baštine usvojenima tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine.

Povjerenica Mariya Gabriel istaknula je da kulturna baština potiče socijalnu koheziju i njeguje opće dobro te da stoga treba imati koristi od javnog te dodatnih izvora financiranja. Podsjetila je na seminar kojeg je Europska komisija organizirala početkom godine koji je državama članicama omogućio korisnu razmjenu primjera dobre prakse vezano uz alate za financiranje kulturne baštine. Osvrnula se i na inicijativu Europske komisije Novi europski Bauhaus te na njegovu ulogu koju će imati u budućnosti vezano uz prostore namijenjene kulturi i kulturnoj baštini.  

Na konferenciji su usvojeni i Zaključci Vijeća o oporavku, otpornosti i održivosti kulturnog i kreativnog sektora te Zaključci Vijeća na temu „Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji”.
 
Pod točkama Razno dnevnog reda Španjolska je inicirala razmjenu mišljenja na temu utjecaja VOD (video na zahtjev) platformi na audiovizualno EU tržište, posebno na veze između različitih dionika u lancu vrijednosti. Ovu važnu problematiku u svojim su posebnim izlaganjima podržali ministri Njemačke, Francuske, Italije, Grčke i Hrvatske. Njemačka je skrenula pažnju na važnost trenutnih pregovora o prijedlogu Europske komisije o izmjeni Direktive o PDV-u iz perspektive kulturnih politika, posebice vezano uz mogućnosti primjene snižene stope na umjetnička djela.

Slovenija je predstavila zajedničku inicijativu s Italijom o proglašenju Nove Gorice/Gorizie za Europsku prijestolnicu kulture 2025. godine te je dodatno predstavila prioritete nadolazećeg slovenskog predsjedanja Vijećem EU-a.

 


Pisane vijesti | Vanjski i europski poslovi