Ministarstvo započelo s objavom rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Ministarstvo kulture i medija započinje s objavom rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Na početku 2021. Godine čitanja započinje objava rezultata programa književno-nakladničke, knjižarske djelatnosti i knjižnične djelatnosti čija je realizacija u manjoj mjeri onemogućena novonastalim uvjetima pandemije. Objavljeni su rezultati potpore izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija, potpore izdavanju knjiga, potpore knjižničnoj djelatnosti te jednim dijelom i potpore organizaciji književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti.

Za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2021. godini zaprimljene su 124 prijave 54 nakladnika, a od toga je sufinanciran 71 program u ukupnom iznosu od 3,859.500,00 kuna.

Na isti Poziv za 2021. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljena je 191 nakladnička prijava, a odobrenim sredstvima od 8.078.000,00 kn u 2021. godini sufinancirat će se 77 nakladničkih programa, odnosno objavljivanje najmanje 465 vrijednih novih književnih naslova.

Za organizaciju književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti zaprimljeno je 19 prijava za različite književne programe koji bi se tijekom 2021. godine trebali održavati u 8 knjižara u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci i Puli. Prihvativši prijedlog Vijeća ministrica je donijela odluku o početnom financiranju 8 programa u iznosu od 160.000,00 kuna uz mogućnost odobravanja dodatnih sredstava ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Za programsko područje knjižnične djelatnosti na Poziv je pristiglo 399 prijava, od kojih je odobreno financiranje 365 programa. Za akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti odobreno je 108 programa u iznosu od 566.700,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe odobreno je 227 programa u iznosu          16,119.500,00 kuna i za razvojne programe (radionice, seminari  i stručno usavršavanje knjižničara) odobreno je 30 programa u iznosu od 593.000,00 kuna.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva su također u pripremi, kao i rezultati za druge djelatnosti obuhvaćene Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi RH. Napominjemo da će se odluke o financiranju aktivnosti čija realizacija ovisi o epidemiološkim uvjetima donijeti nešto kasnije, u skladu s aktualnom epidemiološkom slikom, ali i vodeći računa o vremenu potrebnom za pripremu i završnu organizaciju predloženih programa.
 

>>> Rezultati Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH 2021.Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica