Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2009. godini

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2009. godini. Rok za prijavu je 16.11. 2009.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 137/08) objavljuje
 
Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga u 2009. godini
 
1.
Ministarstvo kulture otkupljivat će izdanja domaćih izdavača i to:
·         djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
·         djela suvremene domaće književnosti i publicistike
·         domaća i prevedena djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
·         sabrana, odabrana i kritička izdanja - djela hrvatskih autora.
Knjige otkupljene putem ovog Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike te ponovljena i komercijalna izdanja. Otkupljivat će se izdanja koja zadovoljavaju standarde kulture knjige objavljena tijekom 2008. i 2009. godine, a koja Ministarstvo kulture dosad nije otkupilo.
Vijeće za knjigu i nakladništvo razmatrat će izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige.
 
2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 
3.
Uz ponudu za otkup treba dostaviti:
·           prijavnicu
·           primjerak objavljene knjige
·           podatke o knjizi, autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku.
 
4.
Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Prijavnice se mogu preuzeti u prijamnom uredu Ministarstva kulture i naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.
Razmatrat će se isključivo one ponude koje sadrže sve podatke tražene u Javnom pozivu i prijavnici.
 
5.
Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 16. studenoga 2009. godine.
 
6.
Knjige dostavljene u prilogu ponude neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućene narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
 
Zagreb, 12. ožujka 2009.
 
 

Najave