Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2009. godini

Ministarstvo kulture dodijelit će potpore knjižarama i antikvarijatima za njihove djelatnosti u sljedećim područjima: književno-autorske promocije, tematski književni susreti, književne radionice i ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja.


Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90 i 27/93) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“ broj 137/08) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2009. godini
 
 
Ministarstvo kulture dodijelit će potpore knjižarama i antikvarijatima za njihove djelatnosti u sljedećim područjima:
 
-        književno-autorske promocije
-        tematski književni susreti
-        književne radionice
-        ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja.
 
Cilj Javnoga poziva: stimuliranje nezavisnih knjižara te povećanje dostupnosti knjiga i časopisa.
 
Pravo podnošenja ponuda imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje knjižarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Uz ponudu za potporu treba dostaviti:
               
-        ispravno ispunjenu prijavnicu
-       registarsku potvrdu iz koje je vidljivo da je predlagatelj registriran za obavljanje knjižarske djelatnosti
-        detaljan pregled i opis svih dosadašnjih djelatnosti knjižare u području promidžbe knjiga i kulture čitanja (priložiti dokumentaciju)
-       opis knjižarske književne građe (obvezni elementi u prijavnici: broj zastupljenih nakladnika, broj ponuđenih naslova, struktura ponude – odnos komercijalnih naslova prema naslovima koje podupire Ministarstvo kulture, broj književnih časopisa koji su u stalnoj ponudi)
-       opis ostale knjižarske građe
-       detaljan opis svakog programa za koji se traži potpora
-       detaljna razradba programa (cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
-        konkretni podatci o prostornoj i kadrovskoj ekipiranosti
-        vlastita osigurana sredstva za provedbu programa te sredstva iz drugih izvora.
 
Knjižare moraju samostalno pripremiti i predložiti projekte koji se ne smiju niti u jednoj točki podudarati s ostalim programima za koje je Ministarstvo već odobrilo financijsku potporu. Ministarstvo kulture neće podupirati promotivne programe nakladničkih knjižara u kojima su zastupljena isključivo vlastita izdanja.
 
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture, koji će donijeti odluku o dodjeli potpora knjižarama.
 
Ponude se mogu poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali je oni mogu preuzeti u Ministarstvu kulture. Ponude na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 28. veljače 2009. godine.
 
Zagreb, 21. siječnja 2009.
 
Klasa: 612-10/09-08/0001
Urbroj: 532-07-02/2-09-01
 
 

Najave