Javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo “Marin Držić” za 2008. godinu (Rok: 05.01.2009.)

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo “Marin Držić” za 2008. godinu. Prijavljena dramska djela ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar kulture. Rok za prijavu je 05.01.2009.

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90. i 27/93.) i članka 4. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 7/01. i 60/01.), a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo“Marin Držić”  za 2008. godinu
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s novim dramskim djelima pisanim hrvatskim jezikom koja do konačne odluke Stručnog povjerenstva, a najkasnije do konca ožujka 2009., nisu izvedena ni objavljena u bilo kojem obliku. Svaki autor može prijaviti na natječaj jedno djelo neovisno o vrsti i tematici djela. Dramska djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom.
 
II.
Prijavljena dramska djela ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar kulture. Dodjeljuju se tri nagrade.
 
III.
Nagrada se sastoji od novčanog iznosa koji određuje ministar kulture i prigodne brončane skulpture.
 
IV.
Za izvođenje djela nagrađenih temeljem ovog Poziva kazališta će biti posebno stimulirana u roku dvije godine od objave Poziva.
 
V.
Tekstovi za koje se raspisuje natječaj dostavljaju se u tri primjerka Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s napomenom: Za Nagradu “Marin Držić”. Autori trebaju obavezno navesti svoje ime i prezime, adresu i broj telefona.
 
VI.          
Nenagrađena dramska djela vraćaju se autorima na njihov zahtjev u roku od 30 dana od pismene obavijesti o završetku natječajnog postupka. Jedan primjerak svakog djela Ministarstvo zadržava u svojoj dokumentaciji.
 
VII.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv otvoren je 30 dana od dana objave u dnevnom tisku.
Rezultati će se objaviti u dnevnom tisku.
 
                                              
KLASA: 061-06/08-02/0058
UR.BR.: 532-06-02-01/2-08-01

Najave