Europska komisija objavila program rada Kreativne Europe za 2024. godinu

Kreativna europa web wp24


Europska komisija objavila je program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s proračunom od 320.711,095 eura, od čega je za potprogram Kultura namijenjeno 106.083,864 eura, za MEDIA potprogram 185.875,125 eura, a za Međusektorski potprogram 57.504,213 eura. 

U 2024. godini Kreativna Europa nastavit će biti mehanizam Europske unije za doprinos europskim političkim inicijativama relevantnim za kulturne i kreativne sektore, prilagođena je dugotrajnom izazovnom kontekstu koji proizlazi iz krize COVID-19. 
 
Program Kreativna Europa pružit će financijsku potporu za provedbu aktivnosti, koje će pokrivati ​​aktualne teme poput oporavka i otpornosti kulturnih i kreativnih sektora, uvjeta rada umjetnika, izazova koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost, kulturu i dobrobit te međunarodne kulturne odnose. Nastavit će se nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike (Culture Moves Europe), koja je u 2022. godini postala dio standardnih poziva u okviru potprograma Kultura. 
 

Ključni prioriteti u 2024.

  • Podrška Ukrajini
 
U 2024. godini ukrajinski kulturni i kreativni sektori nastavit će primati povećanu potporu iz potprograma Kultura. „Podrška Ukrajini“ postaje jedan od prioriteta koje kandidati za Europsku suradnju mogu odabrati u svojoj prijavi. Uz ovaj prioritet Program će moći podržati inicijative „na terenu“ i poticati suradnju između kreativnih organizacija Ukrajine i EU. U okviru Međusektorskog dijela ukrajinske organizacije mogu se pridružiti podržanim konzorcijima novinskih medija.
 
  • Rodna ravnopravnost i ozelenjivanje

Aktivnosti programa dodatno će omogućiti napredak u inkluzivnim praksama i raznolikosti, posebice u doprinosu ravnoteži spolova. Ozelenjivanje Kreativne Europe još je jedan prioritet za 2024., tako da može pridonijeti cilju od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima.
 
  • Digitalna tranzicija
 
Podrška virtualnim svjetovima pružat će se putem različitih programa EU-a. Horizon Europe  financirat će istraživačke i inovacijske aktivnosti, dok će Digitalna Europa promicati primjenu relevantne tehnologije.

Kreativna Europa podržat će projekte koji potiču inovativne formate i iskustva, alate i primjene u praksi.
Bit će ključno poticati suradnju između kulturnih i kreativnih industrija,
startupa i tehnoloških pristupa.


Putem potprograma Kultura u 2024. godini bit će objavljeni pozivi za potporu europskim projektima suradnje, književnim prijevodima, potporu mrežama, platformama te paneuropskim organizacijama. Međusektorski potprogram nastavit će s podrškom transnacionalnim suradnjama u vidu kulturnih i javnih politika, inovativnom pristupu koji odgovara zajedničkim izazovima i prilikama digitalne tranzicije u kulturnim i kreativnim sektorima, a usredotočiti će se i na:  kreativne procese, poslovna pitanja poput upravljanja pravima, monetizacije i korištenja podataka, razmišljanje o ekološki prihvatljivom i kružnom gospodarstvu te na inovacije za održivost, uključenost i dobrobit u skladu s prioritetima Novog europskog Bauhausa.

U vidu podrške sektoru informativnih medija aktivnosti će biti usmjerene na: novinarska partnerstva, praćenje slobode i pluralizma medija te nastavak podrške monitoringa pluralizma medija i razmjene znanja o medijskoj pismenosti preko granica.
 
Dan europskih autora, inicijativa bivše povjerenice Mariye Gabriel, bit će integrirana u program Kreativna Europa kao trajna akcija od 2024. nadalje. Drugo izdanje događaja zakazano je za 25. ožujka 2024., a slavit će se u svih 40 zemalja povezanih s Programom.Više informacija na poveznici. 

Pisane vijesti