Europska komisija i ukrajinske organizacije predstavili su program izgradnje kapaciteta za obnovu i održivi oporavak UA

16. ožujka 2023. – Europska komisija u partnerstvu s ukrajinskim organizacijama predstavila je program izgradnje kapaciteta kojemu je cilj pružiti nadahnuće i praktičnu pomoć općinama uključenima u oporavak, obnovu i ponovnu izgradnju Ukrajine. Program se temelji na promicanju vrijednosti održivosti, estetike i uključivosti – tri temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa, kao vodećih načela za obnovu.

Predstavljanju su prisustvovale predsjednica EK Ursula von der Leyen i povjerenice Mariya Gabriel i Elisa Ferreira. Uz politički okvir izgradnje kapaciteta, predstavljena su tri modula koji će se baviti različitim aspektima obnove, a osmišljeni su na temelju procjene potreba ukrajinskih općina provedene u jesen prošle godine:

· Modul 1 predstavit će moguće modele suradnje između različitih aktera u obnovi ukrajinskih općina i načine osiguranja uključivosti i transparentnosti procesa. Konkretno, istražit će najbolje prakse za procjenu i distribuciju resursa, alate za sudjelovanje i mogućnosti financiranja.

· Modul 2 istaknut će mogućnosti za održivu i uključivu obnovu i oporavak Ukrajine. Predstavit će načine uključivanja načela cirkularnosti u poslijeratnu strategiju razvoja, istražujući rješenja za pametni razvoj mreže, autonomnu energiju ili kemijsko-fizičko obnavljanje materijala.

· Modul 3 fokusirat će se na problem nedostupnosti stambenog prostora i opće stanje stambenog zbrinjavanja u Ukrajini. Istražit će različite modele stanovanja i moguće uloge općina u upravljanju stanovanjem te odnos između stanovanja i drugih sektora kao što su socijalna sigurnost ili urbano planiranje.

Nakon prva tri modula Komisija i ukrajinske partnerske organizacije, uz potporu zajednice Novog europskog Bauhausa, nastavit će analizirati potrebe i razvijati nove akcije i modele za obnovu i održivi oporavak Ukrajine.

Više na: https://academy.europa.eu/courses/module-1-getting-organised-for-reconstruction https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1649
 

Pisane vijesti