Dani europske baštine 2020.

Slika /arhiva/Publikacije/Dani EU baštine2020/Dani baštine2020_750x500.jpg

Manifestacija Dana europske baštine 2020. u Hrvatskoj će se održavati tijekom rujna i listopada, s temom "Baština i obrazovanje – učenje za život".

U novim okolnostima i vremenu koje nas suočava s različitim izazovima uslijed pandemije koronavirusa, iznimno je važno da se društveni i kulturni život nastavi.

Ovogodišnja tema u centar stavlja sintezu baštine i obrazovanja kako bi se društvu dao poseban poticaj za dodatnom aktivacijom na području obrazovanja. Sustavnom edukacijom kao i neformalnim, kreativnim načinima prenošenja znanja i vještina, a posebice na području kulture dajemo vrijedan zalog dobrobiti naših budućih generacija.
 
Novonastala situacija izazvana pandemijom te brojne mogućnosti koje pružaju nove tehnologije potakli su organizatore Dana europske baštine da naprave iskorak prema bržem i lakšem pristupu informacijama. Tako je ovogodišnji program obogaćen velikim brojem online sadržaja raznovrsnih oblika poput virtualnih izložbi, online radionica i predavanja putem web aplikacija i online edukativnih sadržaja.
 
Ovogodišnja manifestacija donosi 16 online edukativno-promotivnih sadržaja, više od 60 raznovrsnih događanja posvećenih obrazovanju i baštini u 23 naselja diljem Hrvatske. Predstavit će se oko 40 projekata obnove bilo da se radi o početcima velikih projekata, bilo onima u tijeku ili predstavljanju dovršenih radova na arheološkoj, nepokretnoj i pokretnoj baštini u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda.

 

 

  >>> Dani europske baštine 2020. 
  "Baština i obrazovanje – učenje za život"

 

  

>> Publikacija i program 

 


 


 

 
 
                                   
 


 


Pisane vijesti