3.133.000,00 kuna za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2022. godini

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2022. godini za programe financiranja časopisa i elektroničkih publikacija pristiglo je ukupno 114 prijava, od kojih se 37 odnosilo na financiranje elektroničkih publikacija.

Sve prijavljene programe razmatralo je novoimenovano Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost koje je radilo u sastavu: Katica Mikulčić Matković (predsjednica), Iva Grgić Maroević, Andijana Kos-Lajtman, Evelina Rudan Kapec i Marko Gregur. Na temelju njihova prijedloga sufinancirat će se 66 programa u ukupnom iznosu od 3.133.000,00 kuna.

Pri vrednovanju programa, uz kvalitetu objavljenih sadržaja i kontinuitet izlaženja i financiranja, posebna se pozornost posvećivala redovitosti realizacije i distribucije koje su kod tiskanih časopisa ključni problem već dugi niz godina.

Financirat će se 42 tiskovine koje pokrivaju uže područje kulture iz cijele Hrvatske (Bizovac, Drenovci, Dubrovnik, Đakovo, Koprivnica, Osijek, Sisak, Split, Zadar i Zagreb) te rad 24 elektroničke publikacije koje pokrivaju različita područja kulture i umjetnosti – od književnosti, preko kazališta i glazbe do filma i arhitekture.

S prijaviteljima čiji su programi odobreni sklopit će se ugovori o korištenju sredstava Ministarstva kojima će se regulirati obaveze korisnika i Ministarstva. Odobrena programska sredstva namijenjena su ponajprije za honorare suradnicima s ciljem osiguranja što bolje kvalitete i raznovrsnosti objavljenih sadržaja te troškovima tiska i distribucije časopisa, odnosno elektroničkih publikacija kod kojih taj tehnički dio realizacije zahtijeva nešto manja ulaganja.

Radi kontinuiranog praćenja realizacije tijekom godine korisnici sredstava su dužni dostavljati po tri primjerka svakog objavljenog broja časopisa Ministarstvu (Služba za knjigu i nakladništvo) te po jedan primjerak članovima Vijeća. Adrese na koje se dostavljaju obavezni primjerci časopisa dostupne su na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/knjiga-i-nakladnistvo/financiranje-programa-701/adrese-na-koje-se-salju-obvezni-primjerci-sufinanciranih-casopisa/8102
 
 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica