Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe koji se odnose na zaštitu i očuvanje pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine

2. listopada 2023. - Od danas do 3. studenog 2023. godine u 17,00 sati otvaramo Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe zaštite i očuvanja pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine.
 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
 
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna će pozornost biti posvećena ugroženosti kulturne baštine, hitnosti postupanja i kontinuitetu programa, važnosti očuvanja kulturnih dobara i baštine na lokalnoj i nacionalnoj razini, primjeni primjerenih inovativnih tehnologija i mjera energetske učinkovitosti te financijskoj potpori iz drugih izvora.
 
Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine određeni su uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su dostupni za preuzimanje na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2024-godinu/pregled-natjecajne-dokumentacije-24248/upute-za-prijavitelje-24249/24249.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca - za svaki program zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine posebna e-prijavnicahttps://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.
 
Prijave se mogu podnijeti do 3. studenog 2023. godine do 17 sati.
 
Podsjećamo da će se prijave Programa koji se naslanjaju na Programe provođenja mjera zaštite i obnove kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020., potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, prijavljivati putem posebnog javnog poziva koji će biti objavljen u idućim danima.


 

Pisane vijesti