21.661.329,00 eura za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara


Foto: MKM
  

8. ožujka 2024. - Objavljeni su rezultati Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe zaštite i očuvanja na nepokretnim kulturnim dobrima u 2024. godini. Za 577 programa zaštite i očuvanja na nepokretnim kulturnim dobrima osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 21.661.329,00 eura.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija.
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
- prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
- izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija potrebna za izvođenje radova),
- izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
- programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt)
- programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova
- programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru EU programa
- programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
- programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
- programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
- višegodišnji programi - nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
- osigurana sredstava sufinanciranja
- programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
- programi na kulturnom dobru koje ima visoko stručno, znanstveno i nacionalno značenje
- programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.
 
Pregled odobrenih i odbijenih programa dostupan je na poveznici.
 
 
 

Pisane vijesti