Mišljenje Ministarstva financija, Porezne uprave o poreznom tretmanu potpora koje neprofitne organizacije isplaćuju svojim članovima vezno uz otklanjanje šteta od potresa i štetama povezanim s epidemijom COVID 19.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, dao je 27. ožujka 2020. godine mišljenje (KLASA: 410-01/20-01/791 URBROJ: 513-07-21-01-20-2) o poreznom tretmanu potpora koje neprofitne organizacija želi isplatiti svojim članovima zbog otklanjanja štete potresa i egzistencijalno ugroženim osobama povezanim sa COVID 19 epidemijom. 

Prema navedenom mišljenju, sukladno odredbama članaka 8., 31. i 39. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20), oporezivim primicima ne smatraju se primici koje isplaćuje neprofitna organizacija po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb i po osnovi potpore koje ista isplaćuje svim članovima prema propisanim uvjetima. Ukoliko uvjeti nisu zadovoljeni navedene isplate smatraju se drugim dohotkom.

U slučaju kada se potpora radi ublažavanja posebnih okolnosti (epidemija COVID 19) isplaćuje članu neprofitne organizacije  koji obavlja samostalnu djelatnost ista se ne smatra poslovnim primitkom.“

>>> Mišljenje Ministarstva financija 

Pisane vijesti