Odbijeni programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu (pregled sa stanjem u prosincu 2022.)


Odbijeni programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu   .pdf  (pregled sa stanjem 14.12.2022.)