Odbijeni programi - Vizualne umjetnost, likovne monografije, dizajn i arhitektura (pregled sa stanjem 12.3.2015.)