Odbijeni programi Javnog poziva za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu (pregled sa stanjem u travnju 2022.)


Odbijeni programi - Razvoj publike u kulturi 2022.  .pdf (pregled sa stanjem u travnju 2022.)