Odbijeni programi Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu (pregled sa stanjem 27.12.2017.)

 
Odbijeni programi Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu  .pdf .xls  (27.12.2017.)