Krešimir Partl, državni tajnik





Radno iskustvo
 • državni tajnik, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (2016.)
 • pomoćnik glavne tajnice Ureda Predsjednice Republike Hrvatske (svibanj 2015. ‒ studeni 2016.)
 • tajnik Kabineta ministra kulture Republike Hrvatske, viši stručni savjetnik u Ministarstvu kulture (2004. ‒ svibanj 2015.)
 

Stručna i profesionalna sudjelovanja i aktivnosti
 • sudjelovao u izradi strateških dokumenata Ministarstva kulture
 • voditelj radnih skupina za izradu zakonskih propisa iz područja kulture i medija
 • član Upravnog vijeća Hrvatskog športskog muzeja
 • član Odbora za praćenje i provedbu projekta izgradnje Kongresnog centra u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
 • nadležna osoba za poslove upravljanja i provedbe koje u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. obavlja Ministarstvo kulture kao Posredničko tijelo razine 1
 • član radne skupine za izradu kriterija odabira pripadajuće metodologije za specifični cilj 6e2 (Obnova brownfield lokacija/bivša vojna i/ili industrijska područja unutar ITU)
 • voditelj programa PHARE, IPA (I. komponenta) i Prijelaznog instrumenta (Senior Programme Officer)
 • kao koordinator Stručnog povjerenstva sudjelovao u izradi novog  Zakona o audiovizualnim djelatnostima
 • član Pododbora za koordinaciju i praćenje provedbe ESI fondova
 • predsjednik Odbora za praćenje pripreme i provedbe projekta Arheološki park Vučedol
 • član Festivalskog vijeća Pula film festivala
 

Obrazovanje i osposobljavanje
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, naziv dodijeljene kvalifikacije: diplomirani politolog (1997. ‒ 2003.)
 • državni stručni ispit (2005.)
 

Vještine i kompetencije
 • angažman na osuvremenjivanju propisa u nadležnosti Ministarstva kulture
 • dobro poznavanje rada i funkcioniranja ustanova u kulturi
 • osuvremenjivanje upravljanja i načina rada u kulturi
 • rad na osnaživanju uloge kulture u društvu


Jezici
 • engleski
 • njemački     


• oženjen, otac dvoje djece