Odluke o dodjeli financijskih sredstava s pregledom odobrenih programa

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 25. travnja 2023. godine Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unijehttps://min-kulture.gov.hr/?id=23775.

Tijekom provedbe radova konstrukcijske obnove pojavili su se nužni i opravdani radovi čije financiranje nije prihvatljivo iz Fonda solidarnosti Europske unije, a njihovo izvodenje nakon završetka konstrukcijske obnove znatno bi povećalo troškove, stoga će Ministarstvo korisnicima financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine ošteéene u potresima u ožujku i prosincu 2020. godine, osigurati sredstva za radove koje treba izvesti najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.
 
   
   
   
   
   
 
Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 13. do 21. lipnja 2023. godine. 
 
Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: nepokretna@min-kulture.hr