Obrazloženje Odbora za dodjelu nagrade Iso Velikanović za 2023. godinu