Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar je 1. siječnja 2008. godine temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima osnovala Vlada Republike Hrvatske u svrhu sustavnog promicanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj.

Radom Hrvatskog audiovizualnog centra upravljaju tri tijela: Upravni odbor, Ravnatelj i Hrvatsko audiovizualno vijeće. Upravni odbor upravlja radom Centra i odgovoran je da se njegove aktivnosti provode u skladu s financijskim mogućnostima i unutar zakonskog okvira. Ravnatelj zastupa Centar te organizira i vodi njegov rad i poslovanje, a Hrvatsko audiovizualno vijeće odgovorno je za programsku djelatnost te raspisuje javne pozive kojima se potiče razvoj, proizvodnja, promocija i distribucija audiovizualnih djela i komplementarne djelatnosti.

Javnim pozivima podupiru se projekti od interesa za Republiku Hrvatsku, projekti koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, a visoke su razine kvalitete.
Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva strateški je dokument koji definira smjernice razvoja, opseg i način poticanja audiovizualnih djelatnosti te komplementarnih i drugih djelatnosti, poticanja audiovizualne kulture i stvaralaštva važnih za razvoj hrvatske kulture, aktivnosti vezanih uz sudjelovanje u programima Europske unije i ostalim međunarodnim ugovorima, u programima obrazovanja iz područja audiovizualnih djelatnosti, kao i druga pitanja važna za razvoj djelatnosti. Sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18) Nacionalni program donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za kulturu za razdoblje od četiri godine. Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017. – 2021. koji je donijela ministrica kulture u 2017. godini ostaje na snazi do isteka razdoblja za koje je donesen.

Kontakt

HAVC logo

  Hrvatski audiovizualni centar

   Croatian Audiovisual Centre