Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade"

Ministarstvo kulture objavilo je dana 12. prosinca 2016. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura za mlade“.


      Poziv se provodi u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnome životu zajednice.

     Stoga su za financiranje prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnome položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti. Prihvatljivi su prijavitelji organizacije civilnoga društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

     Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 18,000.000,00 kuna. Udio financiranja po pojedinome projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskoga socijalnog fonda (ESF-a), dok će obvezni udio nacionalnoga sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

     Dana 10. veljače 2017. godine Ministarstvo kulture je objavilo 1. izmjenu natječajne dokumentacije poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“.
     Dokument s evidentiranim izmjenama i važeće verzije izmijenjenih dokumenata (Upute za prijavitelje, Prijavni obrazac B, Izjava prijavitelja, Izjava partnera, Posebni uvjeti Ugovora), kao i ostalu natječajnu dokumentaciju, moguće je preuzeti na sljedećim poveznicama:

Natječaji - Europski socijalni fond

Strukturni fondovi - Natječaji


Produžuje se rok za podnošenje projektnih prijedloga na 31.3.2017.