Impressum


KONZERVATORSKA PODLOGA
ZA KONTAKTNU ZONU SVJETSKOG DOBRA
STAROG GRADA DUBROVNIKA

 
GRUPA AUTORA         
Tomislav Petrinec, dipl. ing. arh.
dr. sc. Biserka Dumbović Bilušić
dr. sc. Antun Baće
Bruno Diklić, dipl. ing. arh.
Aljoša Špaleta, mag. ing. arch.
 
SURADNJA                     
Marta Perkić, dipl. arheolog       
Zehra Laznibat, dipl. ing. arh.
Sanja Radović, dipl. ing. arh.
 
KOORDINACIJA
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine,  Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
 
Zagreb, rujan 2020