25. travnja 2012. – Informativni dan programa EU Kultura 2007. – 2013. u Osijeku

25.4.2012. godine u organizaciji Odjela za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture kao nacionalnog koordinatora programa EU Kultura i u suradnji s Odjelom za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku je u prostorijama Rektorata Sveučilišta održan Informativni dan na temu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Program je namijenjen svim privatnim i javnim organizacijama koje osnovnu djelatnost imaju u području kulture, te imaju interesa sudjelovati u projektima zajedno s europskim partnerima. Informativni je dan, s obzirom na kraj programskog razdoblja i posljednje rokove za prijavu određenih programskih aktivnosti, uz opći pregled Programa više informacija pružio o projektima kratkoročne i višegodišnje suradnje te projektima književnih prijevoda, o pisanju projekata, partnerstvima u projektima kao i ispunjavanju prijavnice za sudjelovanje u Programu.