16. veljače 2012. održan je Informativni dan programa EU Kultura na Filozofskom fakultetu u Rijeci

16. veljače 2012. godine održan je na kampusu Filozofskog fakulteta u Rijeci Informativni dan programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Nakon pozdravne riječi koju je održao dekan fakulteta g. Predrag Šustar, sudionici Informativnog dana su imali prilike saznati osnovne informacije o programu Kultura kao i svim programskim aktivnostima otvorenima za prijavu hrvatskim kulturnim operaterima i umjetnicima. S obzirom na posljednje rokove za prijavu projekata kratkoročne i dugoročne suradnje unutar Programa, Mladen Špehar iz Odjela za Kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture, zaduženog za njegovu koordinaciju na nacionalnoj razini, je iznio detaljne propozicije sudjelovanja u navedenim projektima. Tom su prilikom objašnjeni način ispunjavanja prijavnica za sudjelovanje u projektima, pisanje projekata zajedno s partnerima kao i slaganje troškovnika.
 
Priliku za više informacija o samoj realizaciji i praksi provođenja i sudjelovanja u projektu iznijeli su gospođa Marina Vicelja Matijašić i Ivana Ilijašić Veršić s Filozofskog fakulteta u Rijeci koji sudjeluje u projektu Cradles of European Culture te Andreja Silić Švonja iz Gradske knjižnice Rijeka koja je također uključena u europski projekt pod nazivom Access IT Plus.