Gotovo 29 milijuna kuna, odnosno 4 milijuna eura, za 560 programa profesionalne kazališne djelatnosti, suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa, kao i kazališnog i plesnog amaterizma

S ciljem održivosti, izvedivosti, izvrsnosti te međusobnog umrežavanja dodijeljena su sredstva za programe koji se ponajprije ističu svojom kvalitetom. Povećanjem proračunskih sredstava za 2023. godinu za područje profesionalne kazališne djelatnosti, suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa i programa kazališnog i plesnog amaterizma Ministarstvo kulture i medija nastoji omogućiti realizaciju kvalitetnih programa u svim segmentima njihove provedbe, potičući time razvoj i napredak izvedbene scene.

Programi dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti (profesionalna kazališna djelatnost, kazališni i plesni amaterizam, suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus): https://min-kulture.gov.hr/?id=23535
 
1. Profesionalna kazališna djelatnost 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu u profesionalnoj kazališnoj djelatnosti od ukupno 355 prijavljenih programa odobrena su 263 programa u ukupnom iznosu od 23.486.440,00 kuna (3.117.186,27 eura). 
 
U skladu s kriterijima kvalitete i kontinuiteta prijavljenih programa te važnosti programa na lokalnoj i nacionalnoj razini, programe profesionalne kazališne djelatnosti vrednovalo je Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti (Miran Hajoš, predsjednik, Martina Petranović, Ivica Pucar, Robert Raponja i Joško Ševo). Posebno su vrednovani programi čije se aktivnosti temelje na suradnji, koprodukcije i umrežavanja, inovativni programi, kao i programi za djecu i mlade te inkluzivni programi.
 
Podržani su programi festivala (manifestacija), godišnji programi nacionalnih kazališta, programi gostovanja javnih i privatnih kazališta, zatim lokalna organizacija kazališnih gostovanja, godišnji programi javnih kazališta (premijerni program i reprizne izvedbe premijernih naslova), programi privatnih kazališta te ostali programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade i drugo).
 
Osobita pozornost dana je realizaciji premijernog programa javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališnih družina (umjetničkih organizacija) kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni.
 
Novopokrenuti program Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta potiče razvoj suradnje među nacionalnim kazalištima, realizaciju koprodukcija i razmjenu programa s ciljem obogaćenja repertoara, dijeljenja i povezivanja resursa te decentralizacije i razvoja publike, za što će tijekom godine biti izdvojena posebna proračunska sredstva.Prikaz 1 - Raspodjela sredstava za programe profesionalne kazališne djelatnosti po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini

2. Suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu u području suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa prijavljen je 241 program, a odobreno ih je 180 u ukupnom iznosu od 4.029.000,00 kuna (534.740,24 eura).
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus (Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović Milković, Martina Granić i Antonija Kuzmanić) vrednovalo je prijavljene programe suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa u skladu s kriterijima kvalitete i kontinuiteta programa, značenja na nacionalnoj i lokalnoj razini, inovativnosti te istraživačkog pristupa kao i programa namijenjenih djeci i mladima te inkluzivnih programa. Jedan od dugoročnih ciljeva jest i decentralizacija plesne scene, što se kontinuirano i sustavno razvija i podržava.
 
Posebno vrednujući međusobnu suradnju i umrežavanje te iznova ističući kriterij izvrsnosti prijavljenih programa, Stručno povjerenstvo naglasilo je potrebu većeg uključivanja jedinica lokalne samouprave u financiranje gostujućih plesnih programa, primjerice u osiguravanju prostora za izvedbe.
 
Sredstva za programe suvremenog plesa i pokreta odobrena su u sljedećim kategorijama: festivali i manifestacije, gostovanja i lokalna organizacija gostovanja, premijerni i reprizni programi, ostali programi (rezidencijalni, edukativni i drugi programi) te programi suvremenog cirkusa.
 
Jačanje scene suvremenog cirkusa ukazalo je na potrebe većeg prepoznavanja i vidljivosti cirkuske umjetnosti te su programi suvremenog cirkusa (dosada sufinancirani u okviru inovativnih praksa) uvršteni kao zasebna potprogramska djelatnost unutar izvedbenih umjetnosti.

Podržani su programi suvremenog cirkusa u sljedećim kategorijama: festivali/manifestacije, pripreme cirkuskih predstava i reprizne izvedbe, edukativni programi (radionice, rezidencijalne mreže, cjelogodišnji rezidencijalni programi, višegodišnje edukativne platforme, „nacionalna cirkuska platforma“, programi za obuku pedagoga, programi gostovanja, međunarodna cirkuska konvencija).
 


Prikaz 2 - Raspodjela sredstava za programe suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini

3. Kazališni i plesni amaterizam 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu u kazališnom i plesnom amaterizmu od ukupno prijavljenih 148 programa odobreno ih je 117 u ukupnom iznosu od 1.351.600,00 kuna (179.388,01 eura).
 
Programe kazališnog amaterizma vrednovalo je Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti (Miran Hajoš, predsjednik, Martina Petranović, Ivica Pucar, Robert Raponja i Joško Ševo), dok je  programe plesnog amaterizma vrednovalo Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus (Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović Milković, Martina Granić i Antonija Kuzmanić).

Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti i Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret te suvremeni cirkus kao temeljne kriterije pri vrednovanju prijavljenih programa istaknuli su kvalitetu i kontinuitet predloženog sadržaja te važnost programa na lokalnoj razini, uz naglasak na nužnosti potpore jedinica lokalne samouprave. Sufinancirani su programi koji pridonose raznovrsnosti, međusobnom umrežavanju, edukativnom doprinosu te razvoju amaterskog stvaralaštva.
U kazališnom i plesnom amaterizmu podržani su programi festivala i manifestacija, programi gostovanja te redoviti programi. 


Prikaz  3 - Raspodjela sredstava za programe kazališnog amaterizma po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini


Prikaz 4 - Raspodjela sredstava za programe plesnog amaterizma po potprogramskim djelatnostima u 2023. godini


Prikaz 5 - Odobrena sredstva za programe profesionalne kazališne djelatnosti, suvremenog plesa i pokreta te suvremenog cirkusa i programe kazališnog i plesnog amaterizma u 2022. i 2023. godini 

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: dramska@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prigovora jest 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 5. 1. do 12. 1. 2023.

 

Pisane vijesti | Javne financije | Društvo i zajednica