Programi redovne djelatnosti udruga u kulturi u 2024. godini


Odluka o dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi  .pdf  

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi  .pdf  
   
 

Prigovor koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje šalje se isključivo elektroničkom poštom na adresu: redovna.udruge@min-kulture.hr

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana. Prigovori se mogu podnositi od 21.2.2024. do 28.2.2024.