Proračun Ministarstva kulture za 2008.

 MINISTARSTVO KULTURE - PRORAČUN 2008.

 
055 MINISTARSTVO KULTURE 1.192.705.911
GLAVA 05 MINISTARSTVO KULTURE 380.800.904
P1174 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 84.907.316
  UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 76.907.316
  INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA 2.500.000
  OBNOVA VOZNOG PARKA 1.500.000
  OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA 2.000.000
  OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA 2.000.000
P1693 PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 295.893.588
  HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO 300.000
  OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 6.500.000
  NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI 1.800.000
  ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA 51.588.477
  MATICA HRVATSKA 7.428.580
  HRVATSKA MATICA ISELJENIKA 7.674.000
  MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 17.950.898
  DAROVNI UGOVOR -OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG
UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
670.000
  KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) 673.800
  ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU 607.833
  INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE 5.000.000
  OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ 23.700.000
  IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE 170.000.000
  NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE 2.000.000
GLAVA 30 ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE 94.845.678
  UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE 45.118.739
  SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA 575.000
  FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA 1.100.000
  OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA 1.148.000
  ZAŠTITA PRIRODE 9.842.404
  NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.305.000
  NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA 2.750.000
  NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE  200.200
  EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a) 200.000
  IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA 100.000
  ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA 200.000
  PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI 500.000
  OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE 200.000
  USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" (EU PHARE PROJEKT) 13.250.535
  IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 17.145.800
  IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA 1.210.000
GLAVA 35 ARHIVSKA DJELATNOST 72.533.902
  PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI 6.400.000
  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  66.133.902
GLAVA 40 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 99.088.599
  PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI 24.896.898
  NOVE MEDIJSKE KULTURE 6.300.898
  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 67.890.803
GLAVA 45 KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 128.505.868
  PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI 46.683.347
  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  81.822.521
GLAVA 50 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 72.373.715
  MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA 1.500.000
  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  6.373.715
  KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO 43.500.000
  PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI 21.000.000
GLAVA 55 AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJI 86.493.939
P1694 PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA 85.953.800
  INFORMATIVNE USLUGE HINA-i 26.143.800
  MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA " GLAS HRVATSKE" 13.200.000
  FILM I KINEMATOGRAFIJA 39.000.000
  SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU 2.710.000
  POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT 4.300.000
  RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA 300.000
  KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk 300.000
P1700 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  540.139
  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  540.139
GLAVA 60 DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA 258.063.306
P1175 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 224.683.151
  ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 48.963.151
  ZAŠTITNI POKRETNIH SPOMENIKA 20.000.000
  ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA 80.000.000
  KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 40.000.000
  ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a) 7.680.000
  RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 5.000.000
  ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) 23.040.000
P1699 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM
RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA
33.380.155
  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  33.380.155
 
  MINISTARSTVO KULTURE 1.192.705.911
GLAVA 5 MINISTARSTVO KULTURE 380.800.904
GLAVA 30 ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE 94.845.678
GLAVA 35 ARHIVSKA DJELATNOST 72.533.902
GLAVA 40 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 99.088.599
GLAVA 45 KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST 128.505.868
GLAVA 50 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 72.373.715
GLAVA 55 AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJI 86.493.939
GLAVA 60 DJELATNOST ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA 258.063.306


 
PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE 295.893.588
HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO 300.000
OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 6.500.000
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI 1.800.000
ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA 51.588.477
MATICA HRVATSKA 7.428.580
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA 7.674.000
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA 17.950.898
DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA
PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA
670.000
KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) 673.800
ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU 607.833
INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE 5.000.000
OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ 23.700.000
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE 170.000.000
NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE 2.000.000


 
KULTURNE DJELATNOSTI - PROGRAMI 187.781.143
ARHIVSKA DJELATNOST 6.400.000
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 24.896.898
NOVE MEDIJSKE KULTURE 6.300.898
KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 46.683.347
KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO 43.500.000
KNJIŽNIČNA DJELATNOST 21.000.000
FILM I KINEMATOGRAFIJA 39.000.000


 
ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE 94.845.678
UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NP, PP I DZZP 45.118.739
SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA  575.000
FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA 1.100.000
OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA 1.148.000
ZAŠTITA PRIRODE 9.842.404
NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.305.000
NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA 2.750.000
NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE 200.200
EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a) 200.000
IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA 100.000
ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA 200.000
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI 500.000
OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE 200.000
USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT 13.250.535
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 17.145.800
IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA 1.210.000


 
ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 224.683.151
ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 48.963.151
ZAŠTITNI POKRETNIH SPOMENIKA 20.000.000
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA 80.000.000
KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 40.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a) 7.680.000
RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI 5.000.000
ISTRAŽIVANJE,OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) 23.040.000