Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini (pregled sa stanjem 28.10.2019.)


Odobreni programi - Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini
.pdf  / .xls  (pregled sa stanjem 28.10.2019.)

 

Odbijeni programi - Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini
.pdf .xls  (pregled sa stanjem 28.10.2019.)