Odbijeni programi - Potpora knjizi strana (pregled sa stanjem 25.10.2013.)