Kulturna vijeća

Pri Ministarstvu za pojedina se područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva osnivaju Kulturna vijeća, za čije članove ministar kulture i medija imenuje kulturne djelatnike i umjetnike koji svojim iskustvom, savjetima i prijedlozima pridonose realizaciji ciljeva kulturne politike te predlažu mjere za njezino provođenje.

Zakonom o kulturnim vijećima osnivaju se: Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodnu kulturnu suradnju. Uz navedena Vijeća, posebnim se zakonima osnivaju: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće.