23. srpnja, 2012., - seminar programa EU Kultura 2007. – 2013. – Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat

U sklopu Festivala plesa i neverbalnog kazališta u Svetvinčentu održan je seminar programa EU Kultura 2007. – 2013. u organizaciji Službe za kulturnu kontaktnu točku i u suradnji s organizatorima Festivala. Program Kultura namijenjen je svim javnim i privatnim institucijama iz područja kulture te im pruža mogućnost sufinanciranja projekata u kojima do sada s europskim kolegama sudjeluju već brojni hrvatski projektni partneri odnosno hrvatske institucije iz područja kulture. Program pruža širok spektar suradnje i aktivnosti na europskoj razini te su na seminaru dane informacije o vrstama projekata, načinu prijave, partnerstvima u projektima kao i načinu ispunjavanja prijavnice.

Na samom početku seminara sudionike je pozdravila umjetnička direktorica Snježana Abramović Milković, nakon čega je Martina Borovac Pečarević, voditeljica Službe za kulturnu kontaktnu točku predstavila opće propozicije programa Kultura 2007.-2013. dok je Mladen Špehar, također iz Službe za kulturnu kontaktnu točku detaljnije predstavio propozicije sudjelovanja u programu, odnosno objasnio tehničke aspekte projektnog rada - od načina ispunjavanja prijavnica za sudjelovanje u projektima, pisanja projekata zajedno s partnerima do slaganja troškovnika.

O iskustvu neposredne realizacije i praksama provođenja i sudjelovanja u projektima programa Kultura 2007. – 2013. više su rekli Gordana Vnuk, umjetnička ravnateljica Eurokaza i Davor Mišković, predsjednik udruge Drugo more.
   
Program seminara