Planirane faze implementacije programa Kreativna EuropaEuropska komisija iznijela je neslužbeni plan početka implementacije programa Kreativna Europa:
 
veljača – srpanj 2012.
Radne grupe Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost (EACEA) – analitička priprema implementacije svake aktivnosti.
 
srpanj – listopad 2012.
Izračun jedinstvene stope sufinanciranja (EACEA).
 
kraj prosinca 2012.
Izrada smjernica/programskog vodiča za internu upotrebu.
 
kraj prosinca 2012.
Nacrt obrazaca za apliciranje i izvješća i pratećih dokumenata (EACEA).
 
prvi ili drugi kvartal 2013.
Priprema godišnjeg programa rada za 2014. godinu (Annual Work Programme 2014) – ciljevi, prioriteti, opis aktivnosti i očekivani rezultati, nacrt ukupnog financijskog plana, indikativan iznos alociran za svaku aktivnost, selekcija i sufinanciranje, provizorni vremenski okvir. Ova radnja uključuje stručnjake iz zemalja članica kao i zajedničke susrete s predstavnicima članova odbora programa Kultura i MEDIA.
 
Predstavljanje nacrta programa/smjernica na temelju godišnjeg programa rada svim stručnjacima zemalja članica. Predstavljanje nacrta Odboru Kreativne Europe  i glasanje Odbora o godišnjem programu rada za 2014. godinu.
 
rujan 2013.
Komisija prihvaća godišnji programa rada za 2014. godinu.
 
do listopada 2013.
Razvoj IT alata (EACEA) te u ovisnosti o završavanju legislative procesa – dovršavanje Programskog vodiča / smjernica (EACEA).
 
posljednji kvartal 2013.
Objava Programskog vodiča / smjernica kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena za pripremu aplikacija (za projekte čiji je rok početkom godine). Primjenjivost vodiča bit će uvjetovano ispunjavanjem sljedećih uvjeta:
 - prihvaćanje odredbe kojom se osniva program Kreativna Europa od strane Europskog parlamenta kao i prihvaćanje financijske strukture Programa u okviru godišnjeg budžeta EU.
 
treći ili četvrti kvartal 2013.
Objava prvih rokova za prijave.