Nacionalno sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera

Ministarstvo kulture već godinama financijski podržava sudjelovanje hrvatskih institucija iz područja kulture odnosno hrvatskih projektnih partnera u programu EU Kultura. U tu je svrhu donesen Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013.  koji propisuje kriterije i postupak prema kojima Ministarstvo kulture financira projekte odnosno aktivnosti hrvatskih projektnih partnera koji sudjeluju u odobrenim projektima programa EU Kultura.
 
Popis hrvatskih projektnih partnera kao i iznos potpore dobivene za realizaciju nacionalnog dijela projekta možete naći ovdje.

Također, hrvatskim projektnim partnerima koji podliježu plaćanju PDV-a, a sudjeluju u programu Kultura 2007. – 2013. omogućeno je oslobođenje od plaćanja istog. Pravila i proceduru oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost možete naći ovdje.