IPA - Prijava nepravilnosti u Instrumentu pretpristupne pomoći

Ministarstvo kulture nadležno je za pripremu i provedbu projekata u okviru Jedinice za provedbu projekata IPA programa za komponentu I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.
 
Kao osobe za nepravilnosti - Irregularity Officer, s nadležnošću kontrole i izvješćivanja o nepravilnostima za potrebe Komponente I programa IPA, imenovane su Zorka Mikić Kalogjera i Ines Marković.
 
Nepravilnosti u upravljanju i provedbi I komponente IPA programa prema tipu mogu biti tehničke, ugovorne, financijske i administrativne, a prema načinu počinjenja mogu biti namjerne i nenamjerne, dok prema učincima mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom, i nepravilnosti bez financijskog učinka, a prema prirodi nastanka mogu biti sistemske, te nepravilnosti koje se pojavljuju samo u određenom projektu.
 
Slijedom navedenog, svi državni službenici i namještenici, u slučaju da otkriju počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i u slučaju postojanja sumnje na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi Komponenti I programa IPA, obvezni su na sigurnom mjestu sačuvati originalnu dokumentaciju koja dokazuje počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare, te o istome odmah, bez odlaganja obavijestiti osobu za nepravilnosti - Irregularity Officera Ministarstva kulture, Ines Marković, usmeno, pismeno, neposrednim kontaktom, ili anonimno:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 Zagreb
II. kat, soba 212
Tel: 01/ 4866-445
Fax: 01/ 4866-480
E-mail: ines.markovic@min-kulture.hr
 
Počinjena nepravilnost i/ili prijevara može se prijaviti i putem e-mail adrese Ministarstva kulture:
nepravilnosti.eu@min-kulture.hr
 
Počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih može se prijaviti i na e-mail adresu Odjela za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske ( AFCOS- Anti Fraud Co-Ordinating Structures):
mailto:nepravilnosti.eu@mfin.hr  
 
Nadalje, počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih može se prijaviti i na e-mail adresu Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj Komisiji ( OLAF- European Anti-Fraud Office):
olaf-courrier@ec.europa.eu  ili fax: +32-2-2960853
 
Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno,ili iz nehata.
 
Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjenje istih, za državne službenike neće imati nikakve štetne posljedice, jer je člankom 14.a Zakona o državnim službenicima ( NN 27/08) ustanovljeno pravo na zaštitu državnog službenika koji prijavi sumnju na korupciju, te mu je zajamčena zaštita anonimnosti, kao i zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja ( princip tzv. „zaštite zviždača“).