8. lipnja 2012. – Predstavljanje programa EU Kultura 2007. – 2013. na Ogulinskom festivalu bajke

8. lipnja 2012. godine u organizaciji Službe za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture kao nacionalnog koordinatora programa EU Kultura i u suradnji s Ogulinskim festivalom bajke u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice u Ogulinu je održan seminar na temu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Program je namijenjen svim privatnim i javnim organizacijama koje osnovnu djelatnost imaju u području kulture, te imaju interesa sudjelovati u projektima zajedno s europskim kolegama/partnerima. Seminar je, s obzirom na kraj programskog razdoblja i posljednje rokove za prijavu većine programskih aktivnosti, uz opći pregled Programa više informacija pružio o projektima kratkoročne i višegodišnje suradnje, projektima književnih prijevoda te je više informacija rečeno o pisanju projekata i partnerstvima u projektima kao i ispunjavanju prijavnice za sudjelovanje u Programu.